Sinds oktober 2008 verplicht graafwerkzaamheden te melden.

Geschreven door Hulter op 10-03-2010.

Sinds oktober 2008 is het verplicht om van elke graafwerkzaamheid een melding te doen wij het kadaster. Als dit niet is gedaan en er volgt een kabel- of leidingschade dan is de kans groot dat de verzekeraar de ontstane schade niet vergoed.

Wij adviseren daarom om eenmalig een melding te doen en vervolgens ontvangt u dan van de netbeheerders informatie over de ligging van kabels en leidingen bij u. Deze melding blijft geldig zolang er niets verandert aan de ligging hiervan.

Indien er echter grondbewerkingen worden uitgevoerd, die dieper gaan dan 50 cm. b.v. draineren, diepploegen of graafwerkzaamheden, dan moet er wel steeds een nieuwe melding worden gedaan.

Indien u b.v. een van genoemde werkzaamheden door ons laat uitvoeren kunt u ook voorafgaand even contact opnemen met ons zodat wij de melding voor u kunnen verzorgen. De kosten hiervan zullen dan aan u worden doorberekend. Wilt u zelf de melding doen, dan kunt u bellen met Klic, telefoonnr. 0800-0080.

Omdat er een periode van plm. 1 week zit tussen moment van melden en ontvangst van de kaarten, wel graag even tijdig aanvragen.

Contact

Tel: 0524-561504
Email: info@hulter.info

Op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing,
die u via deze website kunt downloaden.